Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
146165

Danh bạ

Ngày 18/12/2017 09:56:27

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ VĨNH QUANG
Số máy trực trong giờ: 02373238789
Số máy trực ngoài giờ: 02373238789
TT
Họ và tên
Chức vụ
Kiêm nhiệm
Di động
1
Trịnh Đình Trường
BT Đảng uỷ - CTHĐND xã
0949015499
2
Nguyễn Ngọc Văn
PBT TT Đảng uỷ xã
02373245838
3
Phạm Ngọc Minh
CT UBND xã
02373211789
4
Tạ Quang Minh
PCT HĐND xã
CT Công đoàn
0911589086
5
Nguyễn Đăng Tín
PCT UBND xã
CT Khuyến học
0813563789
6
Phạm Xuân Ái
Chủ tịch MTTQ xã
CT HNCT
0977828330
7
Phạm Văn Kiên
Văn phòng UBND xã
0949128133
8
Phạm Đình Đạm
Chủ tịch hội CCB xã
Đioxin
0378737921
9
Phạm Hữu Ngũ
Chủ tịch hội nông dân xã
0388128955
10
Phạm Duy Bình
BT Đoàn thanh niên xã
CTHội TNXP
0868581989
11
Tào Thị Quyên
Chủ tịch Hội Phụ nữ xã
0358052699
12
Nguyễn Đăng Thắng
Trưởng công an xã
0983688747
13
Phạm Văn Thiết
CHP BCHQS xã
0359381557
14
Phạm Hữu Chức
CC Tư pháp – HT xã
PCN UBKT
02373607164
15
Phạm Thị Thu Hiền
CC Nông nghiệp – NTM
0382191916
16
Phạm Xuân Đức
CC Địa chính – XD
0911929855
17
Tào Thị Thu Lan
CC Kế toán xã
02373607465
18
Trương Thị Tuyết
CC Văn hoá – Chính sách
Hôi tàn tật
0378688799
19
Lưu Văn Trường
Kế toán xã
0961058223
20
Bùi Thị Ngoan
Trưởng thôn Quan Nhân
0948726321
21
Nguyễn Xuân Thuỷ
BTCB Quan Nhân
0915085873
22
Phạm Văn Thắng
Trưởng thôn Eo Lê
0988725343
23
Phạm Thị Thuỷ
BTCB Eo Lê
0366688279
24
Lê Văn Ngọc
Trưởng thôn Tiến Ích 2
0347431119
25
Phạm Quốc Bảo
BTCB Tiến Ích 2
0977978716
26
Phạm Thuỳ Linh
Trưởng thôn Tiến Ích 1
0886466609
27
Phạm Văn Long
BTCB Tiến Ích 1
0988697683
28
Phạm Ngọc Lực
Trưởng thôn Lê Sơn
0354417943
29
Phạm Thị Ngọc
BTCB Lê Sơn
Thú y
0327129568
30
Phạm Thị Thuý
Trưởng thôn C- Hoàng 1
0346671314
31
Phạm Thị Tám
BTCB Cẩm Hoàng 1
PCT HPN
0364036876
32
Hoàng Văn Vân
Trưởng thôn C- Hoàng 2
0373345149
33
Phạm Hữu Kỳ
BTCB Cẩm Hoàng 2
0345258272
34
Mai Quốc Thành
CT Hội làm vườn
PCT HND
0848336611
35
Tào Văn Trang
CT Hội CTĐ
CT hội CTĐ
0971138869
36
Phạm Văn Minh
CT Hội Đông y
CT Hội đông y
0985957907
37
Phạm Doãn Hoà
Văn thư – Thủ quỹ
02373607165
38
Vũ Đình Viên
TT-TT - TDTT
0981550789
39
Phạm Văn Đàm
PCT HCCB
0971141626
40
Phạm Hồng Kiên
HT THCS
0915358335
41
Nguyễn Văn Hiền
HT Tiểu học
0915784998
42
Nguyễn Thị Thường
HT MN
0857109189
43
Phạm Văn Thụ
GĐHTX
0329668279
44
Văn Thị Hanh
Thú y
0982488554
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ VĨNH QUANG
Số máy trực trong giờ: 02373238789
Số máy trực ngoài giờ: 02373238789
TT
Họ và tên
Chức vụ
Kiêm nhiệm
Di động
1
Trịnh Đình Trường
BT Đảng uỷ - CTHĐND xã
0949015499
2
Nguyễn Ngọc Văn
PBT TT Đảng uỷ xã
02373245838
3
Phạm Ngọc Minh
CT UBND xã
02373211789
4
Tạ Quang Minh
PCT HĐND xã
CT Công đoàn
0911589086
5
Nguyễn Đăng Tín
PCT UBND xã
CT Khuyến học
0813563789
6
Phạm Xuân Ái
Chủ tịch MTTQ xã
CT HNCT
0977828330
7
Phạm Văn Kiên
Văn phòng UBND xã
0949128133
8
Phạm Đình Đạm
Chủ tịch hội CCB xã
Đioxin
0378737921
9
Phạm Hữu Ngũ
Chủ tịch hội nông dân xã
0388128955
10
Phạm Duy Bình
BT Đoàn thanh niên xã
CTHội TNXP
0868581989
11
Tào Thị Quyên
Chủ tịch Hội Phụ nữ xã
0358052699
12
Nguyễn Đăng Thắng
Trưởng công an xã
0983688747
13
Phạm Văn Thiết
CHP BCHQS xã
0359381557
14
Phạm Hữu Chức
CC Tư pháp – HT xã
PCN UBKT
02373607164
15
Phạm Thị Thu Hiền
CC Nông nghiệp – NTM
0382191916
16
Phạm Xuân Đức
CC Địa chính – XD
0911929855
17
Tào Thị Thu Lan
CC Kế toán xã
02373607465
18
Trương Thị Tuyết
CC Văn hoá – Chính sách
Hôi tàn tật
0378688799
19
Lưu Văn Trường
Kế toán xã
0961058223
20
Bùi Thị Ngoan
Trưởng thôn Quan Nhân
0948726321
21
Nguyễn Xuân Thuỷ
BTCB Quan Nhân
0915085873
22
Phạm Văn Thắng
Trưởng thôn Eo Lê
0988725343
23
Phạm Thị Thuỷ
BTCB Eo Lê
0366688279
24
Lê Văn Ngọc
Trưởng thôn Tiến Ích 2
0347431119
25
Phạm Quốc Bảo
BTCB Tiến Ích 2
0977978716
26
Phạm Thuỳ Linh
Trưởng thôn Tiến Ích 1
0886466609
27
Phạm Văn Long
BTCB Tiến Ích 1
0988697683
28
Phạm Ngọc Lực
Trưởng thôn Lê Sơn
0354417943
29
Phạm Thị Ngọc
BTCB Lê Sơn
Thú y
0327129568
30
Phạm Thị Thuý
Trưởng thôn C- Hoàng 1
0346671314
31
Phạm Thị Tám
BTCB Cẩm Hoàng 1
PCT HPN
0364036876
32
Hoàng Văn Vân
Trưởng thôn C- Hoàng 2
0373345149
33
Phạm Hữu Kỳ
BTCB Cẩm Hoàng 2
0345258272
34
Mai Quốc Thành
CT Hội làm vườn
PCT HND
0848336611
35
Tào Văn Trang
CT Hội CTĐ
CT hội CTĐ
0971138869
36
Phạm Văn Minh
CT Hội Đông y
CT Hội đông y
0985957907
37
Phạm Doãn Hoà
Văn thư – Thủ quỹ
02373607165
38
Vũ Đình Viên
TT-TT - TDTT
0981550789
39
Phạm Văn Đàm
PCT HCCB
0971141626
40
Phạm Hồng Kiên
HT THCS
0915358335
41
Nguyễn Văn Hiền
HT Tiểu học
0915784998
42
Nguyễn Thị Thường
HT MN
0857109189
43
Phạm Văn Thụ
GĐHTX
0329668279
44
Văn Thị Hanh
Thú y
0982488554

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC