Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
146165
Bài tuyên truyền về tư tưởng, tình cảm Hồ Chí Minh đối với Thương binh- Liệt sỹ và công tác hương binh- Liệt sỹ  tại xã Vĩnh Quang nhân dịp hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày TBLS ( 27/7/1947-27/7/2023)

Bài tuyên truyền về tư tưởng, tình cảm Hồ Chí Minh đối với Thương binh- Liệt sỹ và công tác hương binh- Liệt sỹ tại xã Vĩnh Quang nhân dịp hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày TBLS ( 27/7/1947-27/7/2023)

Bài tuyên truyền về tư tưởng, tình cảm Hồ Chí Minh đối với Thương binh- Liệt sỹ và công tác hương binh- Liệt sỹ tại xã Vĩnh Quang nhân dịp hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày TBLS ( 27/7/1947-27/7/2023)

Bài tuyên truyền về tư tưởng, tình cảm Hồ Chí Minh đối với Thương binh- Liệt sỹ và công tác hương binh- Liệt sỹ tại xã Vĩnh Quang nhân dịp hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày TBLS ( 27/7/1947-27/7/2023)

Bài tuyên truyền về tư tưởng, tình cảm Hồ Chí Minh đối với Thương binh- Liệt sỹ và công tác hương binh- Liệt sỹ tại xã Vĩnh Quang nhân dịp hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày TBLS ( 27/7/1947-27/7/2023)

Đăng lúc 4 tháng trước · 928 lượt xem

Chính sách mới có hiệu lực tháng 7/2023

Chính sách mới có hiệu lực tháng 7/2023

Đăng lúc 4 tháng trước · 1148 lượt xem

thông báo thể lệ Cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Nét đẹp Văn hóa - Du lịch Hải Dương”

THỂ LỆ Cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Nét đẹp Văn hóa - Du lịch Hải Dương”

Đăng lúc 6 tháng trước · 1293 lượt xem

Luật thi hành án hình sự

Luật này quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính.

Đăng lúc 5 năm trước · 1075 lượt xem

Luật đất đai

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đăng lúc 5 năm trước · 1176 lượt xem

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Đăng lúc 5 năm trước · 1058 lượt xem

Luật hôn nhân và gia đình

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Đăng lúc 5 năm trước · 1045 lượt xem

Luật đầu tư công

Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Đăng lúc 5 năm trước · 1127 lượt xem

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC