Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
146165

Hội đồng NVQS xã Vĩnh Quang tổ chức khám tuyển sức khỏe NVQS, CAND năm 2024

Ngày 29/10/2023 09:22:33

Hội đồng NVQS xã Vĩnh Quang tổ chức khám tuyển sức khỏe NVQS, CAND năm 2024

Thực hiện Công văn số 809/CV-HĐNVQS ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (HĐ NVQS) huyện Vĩnh Lộc về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; Công văn số 57-CV/ĐU ngày 28/9/2023 của Đảng ủy xã Vĩnh Quang về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2024;

UBND xã đã kiện toàn HĐNVQS xã và ban hành kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 06/10/2023 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và triển khai đầy đủ đến tất cả các thành phần có liên quan đúng quy định.

Ngày 29/10/2023, UBND xã Vĩnh Quang, Hội đồng NVQS xã, Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban ngành đoàn thể, thành viên HĐNVQS xã, bí thư Chi bộ, trưởng thôn và các công dân có tên trong danh sách khám tuyển ….. có mặt tại Trạm Y tế xã để dự ngày Hội khám tuyển sức khỏe NVQS, CAND năm 2024 và động viên các công dân khám tuyển.
( Một số hình ảnh tại
ngày Hội khám tuyển sức khỏe NVQS, CAND năm 2024)
z4828002196613_b0b79a5267ebf6b91ba2bd0888194c22.jpg

z4828002198852_8a4947e9899befac293d95c1b5d5b761.jpg
z4828002206722_60a5f3e60c100b67e04a0ee1bb8b8ef8.jpg

z4828002208047_f0c51442fd55f71316d58da43bcb0d97.jpg
z4828002208539_3bfc3bb902a605c26ec357f0219080c6.jpg
z4828002205661_48dfe1fa20eab91c9c6e57519e1ec2f1.jpgHội đồng NVQS xã Vĩnh Quang tổ chức khám tuyển sức khỏe NVQS, CAND năm 2024

Đăng lúc: 29/10/2023 09:22:33 (GMT+7)

Hội đồng NVQS xã Vĩnh Quang tổ chức khám tuyển sức khỏe NVQS, CAND năm 2024

Thực hiện Công văn số 809/CV-HĐNVQS ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (HĐ NVQS) huyện Vĩnh Lộc về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; Công văn số 57-CV/ĐU ngày 28/9/2023 của Đảng ủy xã Vĩnh Quang về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2024;

UBND xã đã kiện toàn HĐNVQS xã và ban hành kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 06/10/2023 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và triển khai đầy đủ đến tất cả các thành phần có liên quan đúng quy định.

Ngày 29/10/2023, UBND xã Vĩnh Quang, Hội đồng NVQS xã, Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban ngành đoàn thể, thành viên HĐNVQS xã, bí thư Chi bộ, trưởng thôn và các công dân có tên trong danh sách khám tuyển ….. có mặt tại Trạm Y tế xã để dự ngày Hội khám tuyển sức khỏe NVQS, CAND năm 2024 và động viên các công dân khám tuyển.
( Một số hình ảnh tại
ngày Hội khám tuyển sức khỏe NVQS, CAND năm 2024)
z4828002196613_b0b79a5267ebf6b91ba2bd0888194c22.jpg

z4828002198852_8a4947e9899befac293d95c1b5d5b761.jpg
z4828002206722_60a5f3e60c100b67e04a0ee1bb8b8ef8.jpg

z4828002208047_f0c51442fd55f71316d58da43bcb0d97.jpg
z4828002208539_3bfc3bb902a605c26ec357f0219080c6.jpg
z4828002205661_48dfe1fa20eab91c9c6e57519e1ec2f1.jpgCÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC