Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
146165

Khai mạc : Huấn luyện lực lược dân quân cơ động tại chỗ xã Vĩnh Quang Năm 2021

Ngày 08/04/2021 15:15:17

Ngày 08/4/2021, Ban CHQS xã Vĩnh Quang tổ chức lễ ra quân huấn luyện LLDQ cơ động tại chỗ. Dự, chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện có đồng chí trung tá Nguyễn Nhân Tính - Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BCHQS Huyện Vĩnh Lộc; đồng chí Trịnh Đình Trường - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Phạm Doãn Mẫn Chủ tịch UBND xã, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND xã. Dự buổi lễ có các đồng chí trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã, HTX , y tế xã Vĩnh Quang

Ngày 08/4/2021, Ban CHQS xã Vĩnh Quang tổ chức Khai mạc lễ ra quân huấn luyện LLDQ cơ động tại chỗ. Dự và chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện có đồng chí trung tá Nguyễn Nhân Tính - Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BCHQS Huyện Vĩnh Lộc; đồng chí Trịnh Đình Trường - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Phạm Doãn Mẫn Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND xã. Dự buổi lễ có các đồng chí trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã, HTX , các đồng chí trưởng thôn, y tế xã Vĩnh Quang

5.jpg
Hình ảnh cán bộ và chiến sỹ tại buổi lễ Khai mạc

4.jpg
đồng chí: trung tá Nguyễn Nhân Tính - Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BCHQS Huyện Vĩnh Lộc

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Nhân Tính - Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BCHQS Huyện Vĩnh Lộc, đã triển khai kế hoạch công tác huấn luyện năm 2021, qua đó tiếp tục quán triệt thực hiện tốt nghị quyết của đảng ủy các cấp về tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện; đổi mới toàn diện công tác huấn luyện, thực hiện phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện lực lượng DQ cơ động tại chỗ sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị, xây dựng thế trận phòng thủ của xã ngày càng vững chắc. Huấn luyện đủ nội dung, chương trình quy định, đảm bảo quân số huấn luyện; đầu tư tu sửa, làm mới mô hình học cụ phục vụ huấn luyện.

3.jpg

đồng chí :Phạm Doãn Mẫn Chủ tịch UBND xã

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Doãn Mẫn Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Năm 2021 và những năm tiếp theo dự báo tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Để xây dựng vững chắc nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, một trong những nhiệm vụ quan trọng là thực hiện tốt nhiệm vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang do đó, toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền trong xã, phối hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2021

2.jpg
Đồng chí:Trịnh Đình Trường - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã

Sau khi kết thúc buổi lễ, các chiến sỹ dân quân cơ động bắt đầu học tiết học chính trị đầu tiên do đồng chí Trịnh Đình Trường - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã giảng dạy.

Khai mạc : Huấn luyện lực lược dân quân cơ động tại chỗ xã Vĩnh Quang Năm 2021

Đăng lúc: 08/04/2021 15:15:17 (GMT+7)

Ngày 08/4/2021, Ban CHQS xã Vĩnh Quang tổ chức lễ ra quân huấn luyện LLDQ cơ động tại chỗ. Dự, chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện có đồng chí trung tá Nguyễn Nhân Tính - Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BCHQS Huyện Vĩnh Lộc; đồng chí Trịnh Đình Trường - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Phạm Doãn Mẫn Chủ tịch UBND xã, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND xã. Dự buổi lễ có các đồng chí trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã, HTX , y tế xã Vĩnh Quang

Ngày 08/4/2021, Ban CHQS xã Vĩnh Quang tổ chức Khai mạc lễ ra quân huấn luyện LLDQ cơ động tại chỗ. Dự và chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện có đồng chí trung tá Nguyễn Nhân Tính - Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BCHQS Huyện Vĩnh Lộc; đồng chí Trịnh Đình Trường - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Phạm Doãn Mẫn Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND xã. Dự buổi lễ có các đồng chí trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã, HTX , các đồng chí trưởng thôn, y tế xã Vĩnh Quang

5.jpg
Hình ảnh cán bộ và chiến sỹ tại buổi lễ Khai mạc

4.jpg
đồng chí: trung tá Nguyễn Nhân Tính - Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BCHQS Huyện Vĩnh Lộc

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Nhân Tính - Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BCHQS Huyện Vĩnh Lộc, đã triển khai kế hoạch công tác huấn luyện năm 2021, qua đó tiếp tục quán triệt thực hiện tốt nghị quyết của đảng ủy các cấp về tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện; đổi mới toàn diện công tác huấn luyện, thực hiện phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện lực lượng DQ cơ động tại chỗ sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị, xây dựng thế trận phòng thủ của xã ngày càng vững chắc. Huấn luyện đủ nội dung, chương trình quy định, đảm bảo quân số huấn luyện; đầu tư tu sửa, làm mới mô hình học cụ phục vụ huấn luyện.

3.jpg

đồng chí :Phạm Doãn Mẫn Chủ tịch UBND xã

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Doãn Mẫn Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Năm 2021 và những năm tiếp theo dự báo tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Để xây dựng vững chắc nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, một trong những nhiệm vụ quan trọng là thực hiện tốt nhiệm vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang do đó, toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền trong xã, phối hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2021

2.jpg
Đồng chí:Trịnh Đình Trường - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã

Sau khi kết thúc buổi lễ, các chiến sỹ dân quân cơ động bắt đầu học tiết học chính trị đầu tiên do đồng chí Trịnh Đình Trường - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã giảng dạy.

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC