Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
146165

Đảng bộ xã Vĩnh Quang tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 08/11/2023 14:26:21

Sáng ngày ́8-11, Đảng bộ xã Vĩnh Quang tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ tham gia.

90946e78d375052b5c64.jpg

Hội nghị đã được Thạc sỹ Nguyễn Xuân Anh – Phó trưởng khoa xây dựng Đảng, Trường chính trị tỉnh Thanh Hóa truyền đạt và làm rõ những nội dung cốt lõi, sâu sắc trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

d394c4547959af07f648.jpg

Tác phẩm được ra mắt vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (01/02/2013 – 01/02/2023), do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng tên tác giả; Gồm có 612 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, bố cục 3 phần: Phần 1: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam Phần 2: Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Phần 3: Trên dưới đồng lòng, dọc

ngang thông suốt.

ed61256c99614f3f1670.jpg

Tác phẩm là những bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những ý kiến, đánh giá thể hiện sự tin tưởng của các tầng lớp Nhân dân và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng hiện nay. Nội dung trong tác phẩm thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; những kinh nghiệm được đúc rút thực tiễn phong phú, sinh động; thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư

d394c4547959af07f648.jpg

Việc nghiên cứu, học tập nội dung các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” là hết sức quan trọng, là cơ hội để cán bộ, đảng viên xã vĩnh quang tự soi, tự sửa mình, đồng thời giúp cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong xã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động và quyết tâm thực hiện, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần xây dựng đảng bộ xã ngày càng trong sạch vững mạnh.
e5b3f89c459193cfca80.jpg

Đảng bộ xã Vĩnh Quang tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đăng lúc: 08/11/2023 14:26:21 (GMT+7)

Sáng ngày ́8-11, Đảng bộ xã Vĩnh Quang tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ tham gia.

90946e78d375052b5c64.jpg

Hội nghị đã được Thạc sỹ Nguyễn Xuân Anh – Phó trưởng khoa xây dựng Đảng, Trường chính trị tỉnh Thanh Hóa truyền đạt và làm rõ những nội dung cốt lõi, sâu sắc trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

d394c4547959af07f648.jpg

Tác phẩm được ra mắt vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (01/02/2013 – 01/02/2023), do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng tên tác giả; Gồm có 612 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, bố cục 3 phần: Phần 1: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam Phần 2: Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Phần 3: Trên dưới đồng lòng, dọc

ngang thông suốt.

ed61256c99614f3f1670.jpg

Tác phẩm là những bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những ý kiến, đánh giá thể hiện sự tin tưởng của các tầng lớp Nhân dân và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng hiện nay. Nội dung trong tác phẩm thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; những kinh nghiệm được đúc rút thực tiễn phong phú, sinh động; thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư

d394c4547959af07f648.jpg

Việc nghiên cứu, học tập nội dung các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” là hết sức quan trọng, là cơ hội để cán bộ, đảng viên xã vĩnh quang tự soi, tự sửa mình, đồng thời giúp cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong xã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động và quyết tâm thực hiện, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần xây dựng đảng bộ xã ngày càng trong sạch vững mạnh.
e5b3f89c459193cfca80.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC