Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
146165

Kỳ họp thứ 12 HĐND xã Vĩnh Quang, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 20/01/2021 20:13:25

Về dự và chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Trịnh Ngọc Tuân - UV BTV huyện ủy Vĩnh Lộc, Ông Trịnh Thế Thạch - Phó trưởng ban pháp chế HĐND huyện, Đồng chí Vũ Đình Viên - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quang. Tham dự Kỳ họp gồm các Đại biểu HĐND xã, trưởng các ban nganh, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ không chuyên trách, bí thư chi bộ, trưởng thôn. Kỳ họp được phát thanh trực tiếp trên hệ thống truền thanh của xã để cử tri và nhân dân toàn xã theo dõi.

140571483_2901892200054935_2304897695054631429_n.jpg
Ông: Tạ Quang Minh - PCT HĐND xã khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Tạ Quang Minh – Phó Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021: Nghe Báo cáo của UBND xã về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, VHXH-QPAN năm 2020 , Phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách và các hoạt động tài chính năm 2021, Thông qua các Tờ trình của UBND xã ...

Tại kỳ họp lần này, UB MTTQ xã sẽ thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp những ý kiến – kiến nghị của cử tri gửi. HĐND xã thông qua báo cáo về kết quả hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm tới.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng trên, tất cả các đại biểu HĐND xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong xã.

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 12, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh tại kỳ họp thứ 12, HĐND xã Vĩnh Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021:

140621258_228292335671087_4119876252105360353_n.jpg
Đồng chí: Vũ Đình Viên - Bí thư Đảng ủy, phát biểu chỉ đạo kỳ họp.
141191138_865438960936869_3504273183233221289_n.jpg

Ông: Nguyễn Đăng Tín - Phó Chủ tịch UBND xã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-VHXH-QPAN năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021trước kỳ họp.

Tại kỳ họp, các ĐB HĐND nhất trí cao với các Báo cáo đã trình, đồng thời nêu cao tinh thần đóng góp ý kiến trước toàn thể nhân dân cũng như toàn thể kỳ họp:
140731354_262452598557325_5155793026552074033_n.jpg

140638435_2356600437819604_2056706665871431150_n.jpg

Ông: Phạm Doãn Mẫn - Phó bí thư, chủ tịch UBND xã tiếp thu và giải trình các ý kiến đại diện các tổ đại biểu HĐND xã tham gia phát biểu trước kỳ họp.


Trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động và có các giải pháp hữu hiệu quan tâm tháo gỡ khó khăn và kiến nghị của cử tri nhân dân.

Sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND xã báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, tăng cường công tác giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 mà HĐND xã đã đề ra”.


140571483_2901892200054935_2304897695054631429_n.jpg
Ông: Tạ Quang Minh - PCT HĐND xã khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Tạ Quang Minh – Phó Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021: Nghe Báo cáo của UBND xã về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, VHXH-QPAN năm 2020 , Phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách và các hoạt động tài chính năm 2021, Thông qua các Tờ trình của UBND xã ...

Tại kỳ họp lần này, UB MTTQ xã sẽ thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp những ý kiến – kiến nghị của cử tri gửi. HĐND xã thông qua báo cáo về kết quả hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm tới.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng trên, tất cả các đại biểu HĐND xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong xã.

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 12, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh tại kỳ họp thứ 12, HĐND xã Vĩnh Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021:

140621258_228292335671087_4119876252105360353_n.jpg
Đồng chí: Vũ Đình Viên - Bí thư Đảng ủy, phát biểu chỉ đạo kỳ họp.
141191138_865438960936869_3504273183233221289_n.jpg

Ông: Nguyễn Đăng Tín - Phó Chủ tịch UBND xã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-VHXH-QPAN năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021trước kỳ họp.

Tại kỳ họp, các ĐB HĐND nhất trí cao với các Báo cáo đã trình, đồng thời nêu cao tinh thần đóng góp ý kiến trước toàn thể nhân dân cũng như toàn thể kỳ họp:
140731354_262452598557325_5155793026552074033_n.jpg

140638435_2356600437819604_2056706665871431150_n.jpg

Ông: Phạm Doãn Mẫn - Phó bí thư, chủ tịch UBND xã tiếp thu và giải trình các ý kiến đại diện các tổ đại biểu HĐND xã tham gia phát biểu trước kỳ họp.


Trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động và có các giải pháp hữu hiệu quan tâm tháo gỡ khó khăn và kiến nghị của cử tri nhân dân.

Sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND xã báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, tăng cường công tác giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 mà HĐND xã đã đề ra”.


CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC