Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
146165

Cán bộ, nhân dân xã Vĩnh Quang thực hiện quyết liệt, triệt để tiêu chí số 17 về môi trường và ATTP

Ngày 07/11/2018 14:53:39

Môi trường, an toàn thực phẩm (MT&ATTP) được xác định là tiêu chí mấu chốt và khó với 8 chỉ tiêu rất quan trọng trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020. Trong giai đoạn về đích Nông thôn mới năm 2018, cán bộ, nhân dân xã Vĩnh Quang xem việc thực hiện tiêu chí số 17 là nhiệm vụ thường xuyên, quyết liệt và triệt để.

0.jpgKhuôn viên Công sở xã được tu sửa, trồng thêm nhiều cây xanh

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương nêu rõ: Trước đây, việc thực hiện và công nhận đạt chuẩn được dựa vào bộ tiêu chí ban hành theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện bộ tiêu chí này đã được điều chỉnh theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 và Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 – 2020, tiêu chí 17 về MT &ATTP gồm có 8 chỉ tiêu thành phần:

Chỉ tiêu 17.1: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt từ 50% trở lên.

Chỉ tiêu 17.2: Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đạt 100%.

Chỉ tiêu 17.3: Đạt yêu cầu về xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn.

Chỉ tiêu 17.4: Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch.

Chỉ tiêu 17.5: Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định.

Chỉ tiêu 17.6: Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo "3 sạch” đạt từ 70% trở lên.

Chỉ tiêu 17.7: Yêu cầu tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt từ 60% trở lên.

Chỉ tiêu 17.8: Yêu cầu tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP đạt 100%.

B612_20181024_153551_397.jpg


Bộ tiêu chí huyện, xã nông thôn mới được ban hành có nhiều điều chỉnh so với giai đoạn trước, trong đó tiêu chí môi trường từ 5 chỉ tiêu tăng lên là 8 chỉ tiêu.

Trong đó, nhiều nội dung mới (nội dung liên quan đến an toàn thực phẩm, nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi...). Một số quy định đã khắt khe hơn (tỉ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định).

Trong giai đoạn về đích Nông thôn mới năm 2018, cán bộ, nhân dân xã Vĩnh Quang xem việc thực hiện tiêu chí số 17 là nhiệm vụ thường xuyên, quyết liệt và triệt để.

1.jpgĐảng ủy -HĐND-UBND xã Vĩnh Quang ra quân dọn dẹp, phát quang cây cối, trồng thêm cây và hoa khu vực đường Mổ lội.

2.jpg

3.jpg


4.jpg


6.jpg7.jpg

BeautyPlus_20181024153913445_save.jpg

4.jpgMô hình nhà lưới trồng rau an toàn được áp dụng tại xã Vĩnh Quang.

0.jpg


Mỹ Hạnh

Cán bộ, nhân dân xã Vĩnh Quang thực hiện quyết liệt, triệt để tiêu chí số 17 về môi trường và ATTP

Đăng lúc: 07/11/2018 14:53:39 (GMT+7)

Môi trường, an toàn thực phẩm (MT&ATTP) được xác định là tiêu chí mấu chốt và khó với 8 chỉ tiêu rất quan trọng trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020. Trong giai đoạn về đích Nông thôn mới năm 2018, cán bộ, nhân dân xã Vĩnh Quang xem việc thực hiện tiêu chí số 17 là nhiệm vụ thường xuyên, quyết liệt và triệt để.

0.jpgKhuôn viên Công sở xã được tu sửa, trồng thêm nhiều cây xanh

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương nêu rõ: Trước đây, việc thực hiện và công nhận đạt chuẩn được dựa vào bộ tiêu chí ban hành theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện bộ tiêu chí này đã được điều chỉnh theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 và Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 – 2020, tiêu chí 17 về MT &ATTP gồm có 8 chỉ tiêu thành phần:

Chỉ tiêu 17.1: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt từ 50% trở lên.

Chỉ tiêu 17.2: Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đạt 100%.

Chỉ tiêu 17.3: Đạt yêu cầu về xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn.

Chỉ tiêu 17.4: Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch.

Chỉ tiêu 17.5: Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định.

Chỉ tiêu 17.6: Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo "3 sạch” đạt từ 70% trở lên.

Chỉ tiêu 17.7: Yêu cầu tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt từ 60% trở lên.

Chỉ tiêu 17.8: Yêu cầu tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP đạt 100%.

B612_20181024_153551_397.jpg


Bộ tiêu chí huyện, xã nông thôn mới được ban hành có nhiều điều chỉnh so với giai đoạn trước, trong đó tiêu chí môi trường từ 5 chỉ tiêu tăng lên là 8 chỉ tiêu.

Trong đó, nhiều nội dung mới (nội dung liên quan đến an toàn thực phẩm, nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi...). Một số quy định đã khắt khe hơn (tỉ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định).

Trong giai đoạn về đích Nông thôn mới năm 2018, cán bộ, nhân dân xã Vĩnh Quang xem việc thực hiện tiêu chí số 17 là nhiệm vụ thường xuyên, quyết liệt và triệt để.

1.jpgĐảng ủy -HĐND-UBND xã Vĩnh Quang ra quân dọn dẹp, phát quang cây cối, trồng thêm cây và hoa khu vực đường Mổ lội.

2.jpg

3.jpg


4.jpg


6.jpg7.jpg

BeautyPlus_20181024153913445_save.jpg

4.jpgMô hình nhà lưới trồng rau an toàn được áp dụng tại xã Vĩnh Quang.

0.jpg


Mỹ Hạnh

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC