Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
146165

Thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của 4 xã đăng ký về đích năm 2018: Vĩnh Quang, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hùng

Ngày 05/11/2018 09:44:42

Trong các ngày 24 và 26/10/2018, đoàn công tác của huyện do Đ/C Lê Văn Thao – Phó chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện làm trưởng đoàn đã đi thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí của 4 xã đăng ký về đích NTM năm 2018 gồm: Vĩnh Phúc; Vĩnh Quang; Vĩnh Hòa và Vĩnh Hùng.

Tham-tra-NTM-01.jpg

Sau khi kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế về kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của 4 xã nói trên cho thấy: Với xuất phát điểm thấp, sau gần 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, nhờ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM đến các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhờ tranh thủ và sử dụng một cách hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ tỉnh, huyện và các nguồn vốn xã hội hóa khác, đến nay, cả 4 xã đều có cơ sở hạ tầng phát triển tương đối đồng bộ.

Các hạng mục trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, bưu điện đều đạt chuẩn. Các xã đã quy hoạch được vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung mang lại hiệu quả cao. HTX DVNN điều hành, tổ chức sản xuất khoa học, hợp lý. Nhiều mô hình phát triển sản xuất đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, cơ cấu lao động nông thôn chuyển biến tích cực.

Đến nay đã bảo đảm hoàn thành 19/19 tiêu chí theo Quyết định 1415 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017- 2020.

Tham-tra-NTM-02.jpg

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế, báo cáo của các xã, báo cáo thẩm định của các ngành được giao phụ trách tiêu chí NTM, các thành viên trong đoàn thẩm định đề nghị Ban chỉ đạo NTM các xã sắp xếp lại báo cáo, số liệu, hoàn thiện hồ sơ hợp lý, khoa học. Nâng cao chất lượng tiêu chí trường học, nhà ở dân cư, đặc biệt là tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm. Quan tâm phát triển sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp gắn với tái cơ cấu nông nghiệp.

Đoàn thẩm định ghi nhận những kết quả mà các xã đã nổ lực thực hiện trong điều kiện quỹ thời gian rất ngắn đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục ngay để các tiêu chí đạt chất lượng.

Với những kết quả các tiêu chí mà các xã đã đạt được, đoàn đã thống nhất đồng ý đề nghị ban điều phối NTM của tỉnh thẩm định để công nhận 4 xã Vĩnh Phúc; Vĩnh Quang; Vĩnh Hòa và Vĩnh Hùng đạt chuẩn NTM năm 2018.

Lê Thu –- Đài truyền thanh Vĩnh Lộc

Thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của 4 xã đăng ký về đích năm 2018: Vĩnh Quang, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hùng

Đăng lúc: 05/11/2018 09:44:42 (GMT+7)

Trong các ngày 24 và 26/10/2018, đoàn công tác của huyện do Đ/C Lê Văn Thao – Phó chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện làm trưởng đoàn đã đi thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí của 4 xã đăng ký về đích NTM năm 2018 gồm: Vĩnh Phúc; Vĩnh Quang; Vĩnh Hòa và Vĩnh Hùng.

Tham-tra-NTM-01.jpg

Sau khi kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế về kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của 4 xã nói trên cho thấy: Với xuất phát điểm thấp, sau gần 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, nhờ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM đến các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhờ tranh thủ và sử dụng một cách hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ tỉnh, huyện và các nguồn vốn xã hội hóa khác, đến nay, cả 4 xã đều có cơ sở hạ tầng phát triển tương đối đồng bộ.

Các hạng mục trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, bưu điện đều đạt chuẩn. Các xã đã quy hoạch được vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung mang lại hiệu quả cao. HTX DVNN điều hành, tổ chức sản xuất khoa học, hợp lý. Nhiều mô hình phát triển sản xuất đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, cơ cấu lao động nông thôn chuyển biến tích cực.

Đến nay đã bảo đảm hoàn thành 19/19 tiêu chí theo Quyết định 1415 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017- 2020.

Tham-tra-NTM-02.jpg

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế, báo cáo của các xã, báo cáo thẩm định của các ngành được giao phụ trách tiêu chí NTM, các thành viên trong đoàn thẩm định đề nghị Ban chỉ đạo NTM các xã sắp xếp lại báo cáo, số liệu, hoàn thiện hồ sơ hợp lý, khoa học. Nâng cao chất lượng tiêu chí trường học, nhà ở dân cư, đặc biệt là tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm. Quan tâm phát triển sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp gắn với tái cơ cấu nông nghiệp.

Đoàn thẩm định ghi nhận những kết quả mà các xã đã nổ lực thực hiện trong điều kiện quỹ thời gian rất ngắn đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục ngay để các tiêu chí đạt chất lượng.

Với những kết quả các tiêu chí mà các xã đã đạt được, đoàn đã thống nhất đồng ý đề nghị ban điều phối NTM của tỉnh thẩm định để công nhận 4 xã Vĩnh Phúc; Vĩnh Quang; Vĩnh Hòa và Vĩnh Hùng đạt chuẩn NTM năm 2018.

Lê Thu –- Đài truyền thanh Vĩnh Lộc

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC