Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
146165

Xã Vĩnh Quang đạt chuẩn NTM năm 2018.

Ngày 04/12/2018 14:43:26

Ngày 03/12 đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thẩm tra tiêu chí của 4 xã đăng ký về đích NTM năm 2018 gồm: Vĩnh Hùng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Phúc và Vĩnh Quang. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện có các đồng chí: Mai Xuân Bình – Bí thư huyện ủy; Vũ Văn Lộc – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Văn Thao, PCT UBND huyện- Chánh văn phòng điều phối NTM huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện; Lãnh đạo 4 xã được thẩm định.

1.jpg

Sau khi kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế về kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của các xã cho thấy: Sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, nhờ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM đến các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ tỉnh, huyện và các nguồn vốn xã hội hóa khác, đến nay, cả 4 xã đều có cơ sở hạ tầng phát triển tương đối đồng bộ. Các hạng mục trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, bưu điện đều đạt chuẩn. Bình quân thu nhập đầu người trên năm đạt trên 34 triệu đồng. Các xã đã quy hoạch được vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung mang lại hiệu quả cao. HTX DVNN điều hành, tổ chức sản xuất khoa học, hợp lý. Nhiều mô hình phát triển sản xuất đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, cơ cấu lao động nông thôn chuyển biến tích cực. Đến nay đã bảo đảm hoàn thành 19/19 tiêu chí theoQuyết định 1415 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017- 2020.

48053108_2047379485322004_4967389334366846976_n.jpgĐoàn thẩm tra thăm và làm việc tại thôn Cẩm Hoàng 1 - xã Vĩnh Quang. (Ảnh: Mỹ Hạnh)

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế, báo cáo của các xã, báo cáo thẩm định của các ngành được giao phụ trách tiêu chí NTM và báo cáo thẩm tra của Ủy ban nhân dân huyện, các thành viên trong đoàn thẩm định đề nghị Ban chỉ đạo NTM các xã sắp xếp lại báo cáo, số liệu, hoàn thiện hồ sơ hợp lý, khoa học. Nâng cao chất lượng tiêu chí trường học, nhất là tốc độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Quan tâm phát triển sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp gắn với tái cơ cấu nông nghiệp. Đầu tư trang thiết bị trong các nhà văn hóa và sớm hoàn thiện các thiết chế văn hóa. Đoàn thẩm định đãbỏ phiếu kín để xét, công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

48064158_2118534394871271_4738633277328326656_n.jpgTheo két quả bỏ phiếu, Vĩnh Quang đạt chuẩn NTM năm 2018. (Ảnh: Mỹ Hạnh).

Kết quả, tất cả các Sở, ban ngành đồng ý công nhận 4 xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Phúc và Vĩnh Quangđạt chuẩn NTM năm 2018.
Theo: Lê Thu – Đài truyền thanh Vĩnh Lộc

Xã Vĩnh Quang đạt chuẩn NTM năm 2018.

Đăng lúc: 04/12/2018 14:43:26 (GMT+7)

Ngày 03/12 đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thẩm tra tiêu chí của 4 xã đăng ký về đích NTM năm 2018 gồm: Vĩnh Hùng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Phúc và Vĩnh Quang. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện có các đồng chí: Mai Xuân Bình – Bí thư huyện ủy; Vũ Văn Lộc – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Văn Thao, PCT UBND huyện- Chánh văn phòng điều phối NTM huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện; Lãnh đạo 4 xã được thẩm định.

1.jpg

Sau khi kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế về kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của các xã cho thấy: Sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, nhờ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM đến các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ tỉnh, huyện và các nguồn vốn xã hội hóa khác, đến nay, cả 4 xã đều có cơ sở hạ tầng phát triển tương đối đồng bộ. Các hạng mục trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, bưu điện đều đạt chuẩn. Bình quân thu nhập đầu người trên năm đạt trên 34 triệu đồng. Các xã đã quy hoạch được vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung mang lại hiệu quả cao. HTX DVNN điều hành, tổ chức sản xuất khoa học, hợp lý. Nhiều mô hình phát triển sản xuất đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, cơ cấu lao động nông thôn chuyển biến tích cực. Đến nay đã bảo đảm hoàn thành 19/19 tiêu chí theoQuyết định 1415 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017- 2020.

48053108_2047379485322004_4967389334366846976_n.jpgĐoàn thẩm tra thăm và làm việc tại thôn Cẩm Hoàng 1 - xã Vĩnh Quang. (Ảnh: Mỹ Hạnh)

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế, báo cáo của các xã, báo cáo thẩm định của các ngành được giao phụ trách tiêu chí NTM và báo cáo thẩm tra của Ủy ban nhân dân huyện, các thành viên trong đoàn thẩm định đề nghị Ban chỉ đạo NTM các xã sắp xếp lại báo cáo, số liệu, hoàn thiện hồ sơ hợp lý, khoa học. Nâng cao chất lượng tiêu chí trường học, nhất là tốc độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Quan tâm phát triển sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp gắn với tái cơ cấu nông nghiệp. Đầu tư trang thiết bị trong các nhà văn hóa và sớm hoàn thiện các thiết chế văn hóa. Đoàn thẩm định đãbỏ phiếu kín để xét, công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

48064158_2118534394871271_4738633277328326656_n.jpgTheo két quả bỏ phiếu, Vĩnh Quang đạt chuẩn NTM năm 2018. (Ảnh: Mỹ Hạnh).

Kết quả, tất cả các Sở, ban ngành đồng ý công nhận 4 xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Phúc và Vĩnh Quangđạt chuẩn NTM năm 2018.
Theo: Lê Thu – Đài truyền thanh Vĩnh Lộc
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC